Modules Trimopleiding

Basis kattentrimmen

Deze module bestaat uit 2 lesdagen, 1 theorie- en 1 praktijkdag. Hierbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de theorie van het kattentrimmen met daarbij het gedrag van katten en het hanteren van diversen karakters.

Op dag twee van deze module beginnen we met het echte werk. Tijdens deze praktijkdag zal er aandacht worden besteed aan het basis trimmen, met scheren en uitdunnen van de vacht. Er wordt een live demonstratie gegeven waarbij een kat zal worden gewassen en getrimd, uiteraard zonder narcose. Vervolgens ga je samen met een medecursist aan de slag met het gedeeltelijk uitdunnen/plukken of scheren van een kat onder begeleiding van twee docenten. De groepen zijn op een praktijk dag nooit groter dan 8 deelnemers.

Er worden demonstratiekatten door de docenten geregeld voor deze les.

Bij de praktijkdag tijdens module 1 heb je een kat nodig als model. Neem geen kat mee waarvan je al weet dat deze helemaal overstuur raakt in een nieuwe omgeving. Mocht je dit zelf niet kunnen regelen dan dien je dit op tijd aan te geven, dan wordt er een model voor je geregeld. Hiervoor wordt 50 euro in rekening gebracht, die tijdens de praktijkdag direct voldaan moet worden. Trimmateriaal is aanwezig.

Huiswerkopdracht: Je gaat zelfstandig of onder begeleiding van een kattentrimmer de theorie in praktijk brengen en oefenen op minimaal 5 katten. Deze opdracht moet voldaan zijn voor je aan de 2e praktijkdag in de vervolgmodule deelneemt. Van alle modelkatten willen we dan een voor- en nafoto zien.

Kosten: 250 euro excl. BTW incl. lesmateriaal, koffie/thee en certificaat.

Vervolg kattentrimmen

Deze module bestaat uit 5 theoriedagen, 2 praktijkdagen en een stage. Tijdens deze theoretische module gaan we in op de verdere verdieping van het kattentrimmen. Alle kennis in onderwerpen en materialen welke benodigd zijn in de trimsalon komen hierbij aan bod.  Tijdens deze gehele module wordt gebruik gemaakt van diverse filmpjes met oefeningen.

Bij de twee praktijkdagen in deze vervolgmodule dien je zelf zorg te dragen voor trimgereedschap en een modelkat per praktijkdag om op te kunnen oefenen. Voor het praktijkexamen dien je twee katten mee te nemen (pluk- en scheerkat).

Indien dit een probleem is dien je dit tijdig aan de Katten Academie bekend te maken voor overleg voor een betaald model.

Kosten: 1065 euro excl. BTW incl. lesmateriaal, koffie/thee en certificaat.

Lesdag 1

 • parasieten
 • zoönosen
 • EHBO mens en kat
 • anatomie

Lesdag 2

 • leerprincipes
 • interpreteren van gedrag
 • hanteren van katten
 • diverse handdoektechnieken
 • hulpmiddelen

Lesdag 3

 • kattenrassen
 • introductie kat bij thuiskomst
 • feromonen
 • wassen van katten

Lesdag 4

 • inrichten trimsalon
 • gereedschappen en onderhoud
 • hygiëne
 • ergonomie
 • showklaar maken van een kat

Lesdag 5

 • vachtstructuren
 • vachtproblemen
 • klantenomgang
 • genetica

2e praktijkdag

Tijdens de 2e praktijkdag ga je met eigen gereedschap en eigen modellen aan het werk. Je dient dus zelf een model mee te nemen. Hierbij zullen we de geleerde theorie in de praktijk gaan brengen en jou voorbereiden op jouw stage. Tijdens deze dag kunnen we goed kijken naar je persoonlijke leerpunten naar aanleiding van de eerste praktijkdag en het oefenen na de basis workshop.

Hierna volgt de stageperiode. Gedurende deze periode behandel je zelfstandig vijf modellen, waarvan je een verslag maakt en dit inlevert tezamen met een evaluatie van de eigenaar. Deze stage kun je dus helemaal zelf indelen. Uitleg hierover wordt tijdens deze dag uitgebreid behandeld. Wenselijk is dat je probeert in een trimsalon wat dagen mee te lopen om ervaring op te doen.

3e praktijkdag

De 3e praktijkdag is ook los ter specialisatie te volgen. Tijdens deze dag zullen we aandacht besteden aan verdere ontwikkelingen en specialisaties. Hierbij wordt het knippen en wassen van katten behandeld en het gebruik van de droogcabine.

Voor deze module dien je zelf minimaal 2 modellen mee te nemen om te trimmen.
Indien je geen model zelf kunt meenemen op de 2e en 3e praktijkdag kun je dit van te voren aangeven, dan regelen wij een model voor je. We rekenen hier 50 euro per model voor.

Na het afronden van de theoriedagen mag je deelnemen aan het theorie-examen en vervolgens na de stage aan het praktijkexamen. Wanneer je beide examens hebt behaald, ontvang je het diploma ‘Kattentrimmer’.

We hebben met www.trim.nl een mooi stagepakket met een leuke korting kunnen samenstellen voor het aanschaffen van je eigen trimspullen. Hierover krijg je meer informatie op de eerste lesdag.