Kattengedragstherapeut is heel wat anders dan kattenfluisteraar!

Inmiddels weten al veel mensen de weg naar een kattengedragsdeskundige te vinden als ze problemen hebben met het gedrag van hun kat. Dat is belangrijk, want hoe sneller je erbij bent, hoe sneller het probleem opgelost kan worden. Ook zijn kattengedragsdeskundigen in staat om problemen te voorkomen door veel tijd te besteden aan preventie. Voorlichting over bv. de introductie van een nieuwe kat of de natuurlijke behoeften van een kat kunnen eigenaren en hun kat(ten) helpen om een goede start te maken. Hoe mooi is dat?

Een fantastisch vak, wat ik dagelijks met heel veel passie uitoefen.

Hoe gaat dat nou in zijn werk, een gedragsconsult?

Eerst is er natuurlijk het contact met de klant, waarbij duidelijk wordt of een huisbezoek nodig is of dat een aantal tips voldoende is om het probleem op te lossen. Ook is het belangrijk dat een medische oorzaak voor het gedrag is uitgesloten, dus het kan zijn dat ik de klant eerst doorverwijs naar hun dierenarts.

Is een huisbezoek nodig, dan ontvangt de klant eerst een uitgebreide vragenlijst. Dat is nodig om al vooraf een aardig beeld te krijgen van de achtergrond van de kat, de leefsituatie en natuurlijk om een uitgebreide beschrijving van het probleemgedrag te krijgen.

Huisbezoek

We maken een afspraak voor een huisbezoek en ondertussen ga ik aan de slag met de uitwerking van de gegevens. Daarbij borrelen altijd weer vragen op die de situatie nog duidelijker moeten maken. Eigenaren vertellen zelden het hele verhaal. Niet bewust, maar gewoon omdat ze bepaalde dingen niet belangrijk vinden of iets niet als een probleem zien.

Een huisbezoek heeft een grote meerwaarde boven een telefonisch consult, omdat je de leefomgeving van de kat ziet en ook heel praktisch aan de eigenaar kunt aangeven waar de verbeterpunten liggen. Dit is ook voor de nazorg belangrijk. Voor elke kat is de achtergrond, ervaring en de leefomgeving verschillend, dus gedragstherapie is maatwerk!

Goed doorvragen zorgt ervoor dat er uiteindelijk een heel duidelijk beeld ontstaat van het probleemgedrag. Waar en wanneer is het ontstaan, hoe is geëvalueerd en waar staan we nu? Wat prikkelt het gedrag, wat heeft het gedrag beïnvloed en wat is de motivatie van de kat om het gedrag te vertonen?

Tijdens het huisbezoek bekijk ik de leefomgeving en kijk ik naar alle factoren die het gedrag van de betreffende kat zouden kunnen beïnvloeden. Natuurlijk kijk ik ook naar het gedrag van de kat op dat moment, maar omdat dit juist door mijn bezoek anders kan zijn is het verhaal van de eigenaren het belangrijkste. Van mij hoeft de kat tijdens het huisbezoek op geen enkele manier beperkt te worden in zijn normale gedrag, want dat geeft extra stress, waardoor hij zich juist anders gaat gedragen.

Na een ronde door het huis en aanvullende vragen gesteld te hebben analyseer ik het gedrag van de kat en leg ik aan de hand van zijn natuurlijke gedrag aan de eigenaren uit waarom hun kat het betreffende probleemgedrag vertoont.

Stap voor stap gaan we verbeteringen in de situatie aanbrengen. Hoe groot die stappen zijn hangt van de situatie en van de kat af. Soms vraag ik om aanpassingen die op weerstand kunnen stuiten. Natuurlijk heb ik de eigenaren nodig om veranderingen door te voeren, dus waar nodig moeten we zoeken naar een compromis. Mogelijk duurt het proces dan iets langer, maar het resultaat telt! Een goede communicatie over het te volgen traject is belangrijk om de motivatie hoog te houden.

Verslag

Het is voor de eigenaren fijn om achteraf een duidelijk verslag te krijgen, zodat ze alle informatie nog eens na kunnen lezen en het stappenplan bij de hand hebben. Als de klant het goed vindt stuur ik ook een beknopt verslag naar de dierenarts, omdat zij het ook heel fijn vinden om te weten wat er geadviseerd is. Soms adviseer ik tijdens het consult om toch nog even contact op te nemen met de dierenarts.

Is alles duidelijk en zijn er geen verdere vragen, dan sluit ik het consult na ongeveer 1.5 – 2 uur af en kunnen de eigenaren meteen aan de slag met de gegeven adviezen.

Eigenaren zijn vaak wanhopig en hoe fijn is het als je ze met een positief gevoel kunt achterlaten, gemotiveerd om er alles aan te doen om het probleem op te lossen.

Nazorg

Natuurlijk is het hier nog niet mee klaar, want de nazorg en het bijsturen van de therapie is een vast onderdeel van het hele traject. Soms is het probleem met de gegeven adviezen meteen opgelost, maar soms duurt het ook dagen, weken of maanden.

Voor de klant is het fijn om meteen duidelijk te zijn in je verwachtingen, dat voorkomt frustratie. Hoe langer een probleem bestaat, hoe lastiger het is om het snel op te lossen….

Het werken met al die leuke katten, het enthousiasme van de eigenaren, de uitdaging om het elke keer weer op te lossen en de mogelijkheid om kat en eigenaar een beetje gelukkiger te maken maakt dit in alle opzichten een fantastisch vak!

Jose Dieker

Kattengedragsdeskundige

www.kattengedragsdeskundige.nl