Opleiding tot kattengedragstherapeut (FGT Opleiding)

Wat is een Feline Gedragstherapeut?

Katten zijn anders dan mensen: ze spreken hun eigen taal en hebben hun eigen gewoonten.
Kennis over het wezen van de kat en een goed begrip van leerprocessen leiden tot een betere omgang met katten. Daardoor kan niet alleen probleemgevend gedrag voorkomen worden, maar ook kan veel probleemgevend gedrag blijvend worden opgelost.

Een Feline Gedragstherapeut helpt individuele katteneigenaren bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van hun kat(ten). Op een deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van de kat naar gewenst gedrag. Als Feline Gedragstherapeut leer je eigenaren omgaan met hun (probleemgevende) kat, laat je hen begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf (onder deskundige begeleiding) kunnen doen om het gedrag van hun kat in betere banen te leiden.

Opleiding

Na het behalen van het diploma ben je deskundig op het gebied van kattengedrag en heb je tevens gedegen kennis over mensengedrag.

Als Feline Gedragstherapeut ben je in staat om:

– een goede anamnese af te nemen;
– oorzaken van probleemgevend gedrag in te zien en te herkennen;
– de onderliggende motivatie te doorgronden;
– normaal (probleemgevend) gedrag te onderscheiden van afwijkend (probleemgevend) gedrag;
– lichamelijke oorzaken van probleemgevend gedrag te herkennen;
– de eventuele noodzaak van doorverwijzing naar een dierenarts in te zien en de eigenaar daarover te adviseren;
– een correcte gedragsdiagnose te stellen;
– de juiste therapieën met de bijbehorende methoden te hanteren;
– de eigenaren te begeleiden bij de ingezette therapie;
– een katvriendelijke omgeving te creëren;
– nazorg te bieden;
– uw praktijk professioneel op te zetten en de juiste marketing toe te passen;
– een goede bedrijfsvoering te hanteren.

Doel van de opleiding

De opleiding tot Feline Gedragstherapeut biedt niet alleen brede, maar ook diepgaande kennis van alle specialismen die belangrijk zijn voor het uitoefenen van het vak van kattengedragstherapeut: het zorgvuldig begeleiden van individuele eigenaren met een kat met probleemgevend gedrag, gericht op blijvende oplossingen.

Docenten FGT-opleiding

Naast de zeer ervaren hoofddocenten Sonja van Leeuwen en Maggie Ruitenberg, welke beide ervaren kattengedragstherapeut zijn, worden ook verschillende gastcolleges verzorgd op gebied van wetenschappelijk onderzoek, communicatie, marketing en bedrijfsvoering door diverse ervaren gastdocenten.

Tenslotte zijn diverse gediplomeerde kattengedragstherapeuten bereid gevonden om als stagebegeleider te fungeren tijdens de praktijkmodule in module 4.

Duur van de FGT-opleiding

De volledige FGT-opleiding is een deeltijdopleiding welke in 2 jaar voltooid kan worden en waarover je maximaal 5 jaar mag doen. De opleiding bestaat uit 41 lesdagen (excl. stage en examens), dit is minimaal 13 dagen meer dan bij andere opleidingen. Daarnaast zul je gemiddeld  2 tot 4 uur per week aan zelfstudie doen. Je krijgt zowel schriftelijke- als video-opdrachten en doorloopt een stageperiode. Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Module 4 bevat naast verslaglegging tevens een mondeling examen.

Opbouw van de FGT-opleiding

De opleiding is opgebouwd uit 7 modules, die allemaal worden afgesloten met een examen. Elk van de modules behandelt een vaardigheid die je nodig hebt voor het professioneel uitoefenen van het vak als Feline Gedragstherapeut of voor het opzetten van jouw onderneming. Elke module is voorzien van theoretische kennis gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken en ervaringen van de docenten. Uiteraard leer je het vak niet zonder in de praktijk aan de slag te gaan en daarom zit er in alle modules genoeg praktijk en praktijkopdrachten.
Het is niet verplicht de complete opleiding te volgen: je kunt je ook voor module 1a los inschrijven wanneer je alleen algemene basiskennis wilt over de kat.

Elke module kun je apart afsluiten met een examen, dat bij goed gevolg leidt tot het behalen van een certificaat. Voor de modules gelden geen speciale vooropleidingseisen. Het niveau bouwt op tot HBO denkniveau. Het kunnen lezen van Engelstalige vakliteratuur is gewenst.

Voor de modules geldt een verplichte volgorde:
Module 1a –> Module 1b –> Module 2 –> Module 3 –> Module 4

Module 5 en 6 hoef je niet in een vaste volgorde te volgen. Wel dien je deze afgerond te hebben voor het mondeling examen van module 4. Deze modules zijn essentieel als je het diploma Feline Gedragstherapeut wilt behalen.

Vrijstellingen

Vrijstelling is mogelijk maar alleen in overleg, afhankelijk van de vooropleiding en het wordt per persoon persoonlijk besproken bij een aanvraag hiervoor.

Paraveterinairen hebben standaard vrijstelling voor module 1b.

De vakliteratuur is meestal in het Engels dus het lezen van Engels en kunnen volgen van Engelsetalige filmpjes is een vereiste.

Vooropleiding en studiebelasting

Voor de FGT opleiding is een vooropleiding niet vereist, maar de opleiding werkt vanaf module één op MBO niveau en het loopt op richting module vier naar HBO denkniveau. De studiebelasting van FGT opleiding is ongeveer twee uur per lesdag, alleen bij module vier zal de studiebelasting hoger zijn omdat daarin een wetenschappelijk onderzoek gedaan moet worden en tevens verslagen gemaakt moeten worden. Hierdoor is de studiebelasting een stuk hoger. Daarnaast moet men ook zelfstandig kunnen werken, hierdoor ligt het werkniveau ook een stuk hoger.

Overige informatie

De opleiding start bij minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers, wij werken graag in kleinere groepen zodat we persoonlijke begeleiding kunnen bieden en er een veilige leeromgeving ontstaat.

Doelgroep: kattenliefhebbers

Voor onze opleiding gelden de algemene voorwaarden en is er een klachtenprotocol, wat onderaan de website terug te vinden is.

Alle lessen worden ondersteund door middel van hand-outs van PowerPoint presentaties en bijgaande teksten.

De examens worden afgenomen aan de hand van de informatie die te vinden is in de lesmappen.

Per module wordt duidelijk aangegeven welke onderdelen examenstof zijn, ook staat hierbij hoe het examen wordt afgenomen.

Indien nodig of door omstandigheden gemiste lessen is er de mogelijkheid tot privéles voor €65. Hiervoor wordt met de docent apart een afspraak gepland.

Indien gewenst is er in overleg een betalingsregeling mogelijk.