Opleiding tot kattengedragstherapeut (FGT Opleiding)

Wat is een Feline Gedragstherapeut?

Katten zijn anders dan mensen: ze spreken hun eigen taal en hebben hun eigen gewoonten.
Kennis over het wezen van de kat en een goed begrip van leerprocessen leiden tot een betere omgang met katten. Daardoor kan niet alleen probleemgevend gedrag voorkomen worden, maar ook kan veel probleemgevend gedrag blijvend worden opgelost.

Een Feline Gedragstherapeut helpt individuele katteneigenaren bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van hun kat(ten). Op een deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van de kat naar gewenst gedrag. Als Feline Gedragstherapeut leer je eigenaren omgaan met hun (probleemgevende) kat, laat je hen begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf (onder deskundige begeleiding) kunnen doen om het gedrag van hun kat in betere banen te leiden.

Opleiding

Na het behalen van het diploma ben je deskundig op het gebied van kattengedrag en heb je tevens gedegen kennis over mensengedrag.

Als Feline Gedragstherapeut ben je in staat om:

– een goede anamnese af te nemen;
– oorzaken van probleemgevend gedrag in te zien en te herkennen;
– de onderliggende motivatie te doorgronden;
– normaal (probleemgevend) gedrag te onderscheiden van afwijkend (probleemgevend) gedrag;
– lichamelijke oorzaken van probleemgevend gedrag te herkennen;
– de eventuele noodzaak van doorverwijzing naar een dierenarts in te zien en de eigenaar daarover te adviseren;
– een correcte gedragsdiagnose te stellen;
– de juiste therapieën met de bijbehorende methoden te hanteren;
– de eigenaren te begeleiden bij de ingezette therapie;
– een katvriendelijke omgeving te creëren;
– nazorg te bieden;
– uw praktijk professioneel op te zetten en de juiste marketing toe te passen;
– een goede bedrijfsvoering te hanteren.

Doel van de opleiding

De opleiding tot Feline Gedragstherapeut biedt niet alleen brede, maar ook diepgaande kennis van alle specialismen die belangrijk zijn voor het uitoefenen van het vak van kattengedragstherapeut: het zorgvuldig begeleiden van individuele eigenaren met een kat met probleemgevend gedrag, gericht op blijvende oplossingen.

Docenten FGT-opleiding

Naast de zeer ervaren hoofddocenten Sonja van Leeuwen en Maggie Ruitenberg, welke beide ervaren kattengedragstherapeut zijn, worden ook verschillende gastcolleges verzorgd op gebied van wetenschappelijk onderzoek, communicatie, marketing en bedrijfsvoering door diverse ervaren gastdocenten.

Tenslotte zijn diverse gediplomeerde kattengedragstherapeuten bereid gevonden om als stagebegeleider te fungeren tijdens de praktijkmodule in module 4.

Duur van de FGT-opleiding

De volledige FGT-opleiding is een deeltijdopleiding welke in 2 jaar voltooid kan worden en waarover je maximaal 5 jaar mag doen. De opleiding bestaat uit 47 lesdagen (excl. stage en examens) waarbij je gemiddeld 2 tot 4 uur per week aan zelfstudie doet. Je krijgt zowel schriftelijke- als video-opdrachten en doorloopt een stageperiode. Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Module 4 bevat naast verslaglegging tevens een mondeling examen.

Opbouw van de FGT-opleiding

De opleiding is opgebouwd uit 7 modules, die allemaal worden afgesloten met een examen. Elk van de modules behandelt een vaardigheid die je nodig hebt voor het professioneel uitoefenen van uw vak als Feline Gedragstherapeut of voor het opzetten van jouw onderneming. Het is niet verplicht de complete opleiding te volgen: je kunt je ook voor module 1a los inschrijven wanneer je alleen algemene basiskennis wilt over de kat.

Elke module kun je apart afsluiten met een examen, dat bij goed gevolg leidt tot het behalen van een certificaat. Voor de modules gelden geen speciale vooropleidingseisen. Het niveau bouwt op tot HBO denkniveau. Het kunnen lezen van Engelstalige vakliteratuur is gewenst.

Voor de modules geldt een verplichte volgorde:
Module 1a –> Module 1b –> Module 2 –> Module 3 –> Module 4

Module 5 en 6 hoef je niet in een vaste volgorde te volgen. Wel dien je deze afgerond te hebben voor het mondeling examen van module 4. Deze modules zijn essentieel als je het diploma Feline Gedragstherapeut wilt behalen.

Vrijstellingen

Denk je in aanmerking te komen voor vrijstelling voor één of meerdere modules? Dan dien je een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Katten Academie waarbij je een kopie van de door jou behaalde diploma’s toevoegt. Dit geldt voor alle modules, 1A t/m 6.

Kom naar de Open Dag en ervaar de Katten Academie zelf!