Data overzicht opleiding tot kattengedragstherapeut

2018-2019 Groep 4

Module 1a: afgerond
Module 1b: afgerond
Module 2: afgerond
Module 3: afgerond
Module 4: 8 en 22 januari 2019, 5 februari, 30 april, 25 juni 2019
Module 5: afgerond
Module 6: 21 en 22 juni 2019

2019-2020 Groep 5

Module 1a: afgerond
Module 1b: afgerond
Module 2: 4, 11 en 18 juni, 2, 9 en 16 juli, 23 en 27 augustus 2019
Module 3: 10, 17 en 24 september, 8 en 22 oktober,
5, 12 en 19 november, 3 en 17 december 2019
Module 4: 7 en 21 januari, 4 februari, 14 april en 16 juni 2020
Module 5: 4, 5 en 6 april 2019 en 23, 24, 25 mei 2019
Module 6: 21 en 22 juni 2019

2020-2021 Groep 6

Module 1a: 7, 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 10 maart 2020
Module 1b: 24 maart, 7 en 21 april en 12 mei 2020
Module 2: 19 mei, 9, 23 en 30 juni, 7 juli, 25 augustus, 4 en 8 september 2020
Module 3: 15 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3, 10, 17 en 24 november, 1 en 15 december 2020
Module 4: 5 en 19 januari, 2 februari13 april en 15 juni 2021
Module 5: 28, 29, 30 mei en 11, 12 en 13 juni 2020
Module 6: 26 en 27 juni 2020