Data overzicht opleiding tot kattengedragstherapeut

2018-2019 Groep 4

Module 1a: afgerond
Module 1b: afgerond
Module 2: afgerond
Module 3: afgerond
Module 4: 8 en 22 januari 2019, 5 februari, 30 april, 25 juni 2019
Module 5: afgerond
Module 6: 21 en 22 juni 2019

2019-2020 Groep 5

Module 1a: afgerond
Module 1b: afgerond
Module 2: 4, 11 en 18 juni, 2, 9 en 16 juli, 23 en 27 augustus 2019
Module 3: 10, 17 en 24 september, 8 en 22 oktober,
5, 12 en 19 november, 3 en 17 december 2019
Module 4: 7 en 21 januari, 4 februari, 14 april en 16 juni 2020
Module 5: 4, 5 en 6 april 2019 en 23, 24, 25 mei 2019
Module 6: 21 en 22 juni 2019