COAPE accreditatie

Nu bij de Kattenacademie: de EMRA/ESTA opleiding voor afgestudeerde kattengedragstherapeuten. Til jouw diploma naar een hoger niveau en word internationaal geaccrediteerd!

De in 2017 overleden Amerikaanse neuropsycholoog Jaak Panksepp heeft in deze eeuw twee boeken gepubliceerd waarin hij zijn bevindingen over emotionele hersensystemen bij zowel dieren als mensen heeft samengebracht. De wetenschap dat katten niet alleen emoties hebben maar zich daar óók nog eens bewust van zijn, zorgt voor een nieuwe kijk op gedragstherapie bij katten. Dankzij de ontdekkingen van Panksepp zullen we ons steeds meer gaan focussen op de emoties van de kat.

Professor Peter Neville en doctor Robert Falconer-Taylor, twee vooraanstaande Britse gedragswetenschappers, ontwikkelden een praktische tool die voortborduurt op de onderzoeken van Panksepp. Met behulp hiervan is het mogelijk om de emotie en stemming van een kat in kaart te brengen en op basis daarvan deze emotie te veranderen. Zo kun je ook invloed uitoefenen op het gedrag van het dier. Neville en Falconer-Taylor maken samen deel uit van het Centre of Applied Pet Ethology (COAPE), dat in Engeland tal van erkende en aanbevolen cursussen en trainingen verzorgt op het gebied van kattengedrag en –training.

EMRA-ESTA

Vanaf augustus 2018 organiseert de Katten Academie een nieuwe kopopleiding om feline gedragstherapeuten te bekwamen in EMRA/ESTA, de methodiek die Neville en Falconer-Taylor hebben ontworpen. EMRA/ESTA kijkt niet instrumenteel naar gedragsverandering, maar bewandelt deze weg via de emoties en behoeftes van de kat. Daarmee doet deze methode veel meer recht aan het wezen van de kat: een dier met zijn of haar eigen emoties, stemmingen en behoeftes.

Door het volgen van deze kopopleiding leer je op een onderbouwde wijze te kijken naar hoe een individuele kat zich voelt en gedraagt, én om daarnaar te handelen. Termen als ‘onzindelijkheid’, ‘angstagressie’ etc. worden hierbij volledig losgelaten. Daar waar gedragstherapeuten zich veelal voornamelijk richten op het gedrag van de kat, zullen wij ons dankzij de ontdekkingen van Panksepp steeds meer ook gaan focussen op de emoties van de kat.

Emoties centraal

Centraal tijdens deze opleiding staat de EMRA Intelligence-gedragstherapie. EMRA, wat staat voor Emotion, Mood state and Reinforcement Assessment, is een revolutionaire manier om naar probleemgedrag bij katten te kijken. Katten met gedragsproblemen zijn vaak lichamelijk gezond. EMRA is er daarom op gericht om niet direct medicatie in te zetten of een standaard gedragsadvies aan de klant te geven, maar eerst de emoties die achter het getoonde gedrag schuilgaan te beoordelen. Aan de hand van de waargenomen gevoelens bij het dier kan een deskundig behandelplan worden opgesteld, waarmee de emoties en stemmingen (en daardoor het welbevinden!) worden veranderd, en als gevolg hiervan ook het gedrag.

Tynke de Winkel over EMRA

“…In de gedragsopleidingen voor zowel hond als kat heeft voor mij, zonder dat ik destijds precies wist waarom, altijd wat ontbroken. Qua onderbuikgevoel klopte het soms simpelweg niet om alleen maar vanuit het probleemgedrag naar een oplossing te zoeken. Afgelopen jaren werd mij steeds duidelijker dat de emoties en de cognitie bij dieren, en alles wat daaruit voortvloeit, belangrijke puzzelstukjes zijn die ontbraken. Persoonlijk zie ik de EMRA-methode dan ook als een zeer waardevolle aanvulling op de basisopleiding tot gedragstherapeut.

Inmiddels werk ik de laatste jaren in het wetenschapsgebied van mens-dier relaties en er zijn  gelukkig steeds meer wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken naar de emoties en de cognitie van dieren, dus ook naar die van katten. En dit zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Als kennis op zo’n belangrijk gebied zo in ontwikkeling is, kunnen we volgens mij als professionals in het werkveld van gedragsbegeleiding van dieren niet achterblijven! Los van dat het vooral léuk is om nieuwe kennis op te blijven doen, is het ook noodzakelijk om met de eigenaren in gesprek te kunnen blijven, er zijn immers steeds meer eigenaren die zelf al veel hebben gelezen vóórdat ze hulp voor gedragsbegeleiding vragen.

Is EMRA dan de oplossing voor alles? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de oplossing soms vanuit de FGT opleiding komt. En soms kan EMRA wél net dat extra bieden, maar zal de eigenaar er minder open voor staan. Dus dan gaat het om het combineren van alle mogelijkheden. Daarbij moet de basis stevig staan, de FGT opleiding zie ik wat dat betreft als het halen van een rijbewijs. Daarna ontwikkel je een eigen rijstijl en daarbij kan EMRA veel toevoegen.

Ons vak blijft het zoeken naar oplossingen die werken voor zowel mens als dier. Maar het is van groot belang dat we bij blijven qua kennis en kunnen schakelen als de hulpvraag of de kat daarom vraagt!…”

Tynke de Winkel
Tynke de WinkelGedragstherapeut en docent

Inhoud opleiding

De drie lesdagen behelsen de theorie en de praktijk van Emra/Esta. Ook is er aandacht voor gedragsmedicatie en de werking van de hersenen. Wie wil mag van tevoren (een) praktijkcasus(sen) inleveren. Deze zullen klassikaal worden behandeld en in de groep worden besproken. Daarnaast zullen de docenten diverse voorbeelden aandragen aan de hand van hun eigen ervaringen en zullen zij moeilijke casussen (automutilatie, verslavend gedrag) presenteren en samen met de groep behandelen.

De docenten

Maggie Ruitenberg is gedragstherapeut voor de kat en hoofddocent op de Katten Academie. Margit Bossard is gedragsdeskundig dierenarts en docent.

Extra informatie voor Katten Academie-afgestudeerden

De inhoud van de FGT-Opleiding van de Katten Academie (en eerder Martin Gaus Academie) is door COAPE getoetst. De gedragstherapeuten die het FGT-diploma hebben behaald bij de Katten Academie worden hierdoor na deze kopopleiding door COAPE geaccrediteerd. Dit is een internationaal en door de overheid erkende accreditatie. Zij worden bovendien lid van de besloten groep COAPE-specialisten en hebben daarmee onbeperkt toegang tot alle up-to-date kennis.

Om deze accreditatie te verkrijgen zal een casus moeten worden ingeleverd, welke door docenten van de KA alsmede COAPE zal worden beoordeeld. Indien de casus voldoende is, ben je geaccrediteerd. De kosten hiervoor bedragen, inclusief twee jaar lidmaatschap van de COAPE, 175 euro excl. BTW.

Afgestudeerde FGT-ers die bij Tinley het diploma hebben behaald dienen aan een paar aanvullende eisen te voldoen. Zij moeten een extra bijscholingsdag volgen op de Katten Academie, inclusief het afleggen van een theorie-examen en het uitwerken van een casus volgens de traditionele methode. Meer info hierover vind je in deze bijlage.

Lesdagen:

Donderdag 15 november 2018: EMRA/ESTA, de theorie

Donderdag 29 november 2018: Gedragsmedicatie en de werking van de hersenen

Donderdag 13 december 2018: EMRA/ESTA, de praktijk

Lestijden:

10.00-16.00 uur

Lunch niet inbegrepen, koffie en thee aanwezig

Kosten:

€ 395,- excl. BTW

Indien u al één of meerdere dagen gevolgd heeft tijdens één van de eerder gegeven EMRA congressen kunt u zich ook opgeven voor 1 of 2 dagen voor € 145,00 excl. BTW per dag.

Nascholingspunten:

De SPPD kent 15 punten toe aan deze cursus.