Opleiding tot kattengedragstherapeut (FGT Opleiding)

Wat is een Feline Gedragstherapeut?

Katten zijn anders dan mensen: ze spreken hun eigen taal en hebben hun eigen gewoonten. 
Kennis over het wezen van de kat en een goed begrip van leerprocessen leiden tot een betere omgang met katten. Daardoor kan niet alleen probleemgevend gedrag voorkomen worden, maar ook kan veel probleemgevend gedrag blijvend worden opgelost.

Een Feline Gedragstherapeut helpt individuele katteneigenaren bij het verkrijgen van inzicht in het gedrag van hun kat(ten). Op een deskundige wijze ondersteunt de therapeut hen bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van de kat naar gewenst gedrag. Als Feline Gedragstherapeut leert u eigenaren omgaan met hun (probleemgevende) kat, laat u hen begrijpen wat er aan de hand is en wat zij zelf (onder deskundige begeleiding) kunnen doen om het gedrag van hun kat in betere banen te leiden. 

Opleiding

Na het behalen van uw diploma bent u dé deskundige op het gebied van kattengedrag en heeft u tevens gedegen kennis over mensengedrag.

Als Feline Gedragstherapeut bent u in staat om:

- een goede anamnese af te nemen;
- oorzaken van probleemgevend gedrag in te zien en te herkennen;
- de onderliggende motivatie te doorgronden;
- normaal (probleemgevend) gedrag te onderscheiden van afwijkend (probleemgevend) gedrag;
- lichamelijke oorzaken van probleemgevend gedrag te herkennen;
- de eventuele noodzaak van doorverwijzing naar een dierenarts in te zien en de eigenaar daarover te adviseren;
- een correcte gedragsdiagnose te stellen;
- de juiste therapieën met de bijbehorende methoden te hanteren;
- de eigenaren te begeleiden bij de ingezette therapie;
- een katvriendelijke omgeving te creëren;
- nazorg te bieden;
- uw praktijk professioneel op te zetten en de juiste marketing toe te passen;
- een goede bedrijfsvoering te hanteren. 

Doel van de opleiding

De opleiding tot Feline Gedragstherapeut biedt niet alleen brede, maar ook diepgaande kennis van alle specialismen die belangrijk zijn voor het uitoefenen van het vak van kattengedragstherapeut: het zorgvuldig begeleiden van individuele eigenaren met een kat met probleemgevend gedrag, gericht op blijvende oplossingen.

Docenten FGT-opleiding
 

De zeer ervaren katten- en hondengedragstherapeut Sonja van Leeuwen verzorgt de opleiding tot Feline Gedragstherapeut. Deze wordt gegeven aan de Katten Academie. Ook worden er verschillende gastcolleges verzorgd  op gebied van wetenschappelijk onderzoek, communicatie, marketing en bedrijfsvoering door diverse ervaren gastdocenten.

Tenslotte zijn diverse gediplomeerde kattengedragstherapeuten bereid gevonden om als stagebegeleider te fungeren tijdens de praktijkmodule in module 4. 

Duur van de FGT-opleiding 

De volledige FGT-opleiding is een deeltijdopleiding welke in 2 jaar voltooid kan worden en waarover u maximaal 5 jaar mag doen. De opleiding bestaat uit 45 lesdagen waarbij u gemiddeld 2 tot 4 uur per week aan zelfstudie doet. U krijgt zowel schriftelijke- als video-opdrachten en doorloopt een stageperiode. Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Module 4 bevat naast verslaglegging tevens een mondeling examen.

Opbouw van de FGT-opleiding 

De opleiding is opgebouwd uit 7 modules, die allemaal worden afgesloten met een examen. Elk van de modules behandelt een vaardigheid die u nodig heeft voor het professioneel uitoefenen van uw vak als Feline Gedragstherapeut of voor het opzetten van uw onderneming. Het is niet verplicht de complete opleiding te volgen: u kunt zich ook voor module 1a los inschrijven. Als u alleen algemene basiskennis wilt over de kat. 

Elke module kunt u apart afsluiten met een examen, dat bij goed gevolg leidt tot het behalen van een certificaat. Voor de modules gelden geen speciale vooropleidingseisen. Het niveau bouwt op tot HBO denkniveau.  Het kunnen lezen van Engelstalige vakliteratuur is gewenst.  

Voor de modules geldt een verplichte volgorde: 
Module 1a --> Module 1b --> Module 2 --> Module 3 --> Module 4

Daarnaast dient u voor het volledige diploma nog 3 modules te volgen bij de Martin Gaus Academie. U dient zich hiervoor zelf in te schrijven via het online inschrijfformulier van de Martin Gaus Academie. Deze dienen afgerond te zijn voor het mondeling examen van module 4. 

De modules welke u bij de Martin Gaus Academie gaat volgen zijn: module 1: Psychologie van de mens, module 8: Communicatie en module 9: Marketing, van de opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut.

Vrijstellingen

Denkt u in aanmerking te komen voor vrijstelling voor één of meerdere modules? Dan dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Katten Academie, waarbij u een kopie van u behaalde diploma’s toevoegt. Dit geldt ook wanneer u voor één van de modules van de Martin Gaus Academie vrijstelling vraagt.

Kom naar de Open Dag en ervaar de Katten Academie zelf!